• Dożynki Gminne 2014

  Bur­mistrz Pako­ści oraz Sołec­two Rycerzewko zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 7 września br.
 • Będzie nowa świetlica

  24 czerwca br. roz­poczęły się prace związane z budową świetlicy wiej­skiej wraz z infrastruk­turą tech­niczną
 • Spo­tkanie w sprawie dożynek

  Dnia 25 sierp­nia 2014r. w siedzibie Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbyło się spo­tkanie władz samorządowych dotyczące
 • Narodowe czytanie

  Biblioteka Publiczna w Pako­ści zaprasza wszyst­kich chęt­nych do prze­czytania frag­mentu „Trylogii” H. Sien­kiewicza. 6 września
 • Trwają prace na osiedlu 600-​lecia

  1 lipca br. roz­począł się I etap wymiany nawierzchni z utwar­dzeniem chod­nika oraz kanalizacją desz­czową.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Rewolucja śmieciowa
Plan Pakości
Miasto i gmina w obiektywie