Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Dobra infor­macja to podstawa

Kon­tynuując pod­jęte wcześniej działania dotyczące oznakowania infor­macyj­nego waż­nych punk­tów i instytucji miasta pojawiły się na rynku miej­skim 2 nowe punkty z infor­macjami kierun­kowymi oraz nowa tablica zawierająca zdjęcie lot­nicze miasta. Mamy nadzieję, że pomoże to w pod­niesieniu atrak­cyj­no­ści miasta i gminy Pakość zarówno dla przyjezd­nych jak i mieszkańców.

Kon­tynuując pod­jęte wcześniej działania dotyczące oznakowania infor­macyj­nego waż­nych punk­tów i instytucji miasta pojawiły się na rynku miej­skim 2 nowe punkty z infor­macjami kierun­kowymi oraz nowa tablica zawierająca zdjęcie lot­nicze miasta. Mamy nadzieję, że pomoże to w pod­niesieniu atrak­cyj­no­ści miasta i gminy Pakość zarówno dla przyjezd­nych jak i miesz­kań­ców.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD