• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Naj­now­sze artykuły

  • Twój urząd
  • Kul­tura
  • Edukacja
  • Rol­nic­two
  • Rewitalizacja
  • PGN

Dobra infor­macja to podstawa

Kon­tynuując pod­jęte wcześniej działania dotyczące oznakowania infor­macyj­nego waż­nych punk­tów i instytucji miasta pojawiły się na rynku miej­skim 2 nowe punkty z infor­macjami kierun­kowymi oraz nowa tablica zawierająca zdjęcie lot­nicze miasta. Mamy nadzieję, że pomoże to w pod­niesieniu atrak­cyj­no­ści miasta i gminy Pakość zarówno dla przyjezd­nych jak i mieszkańców.

Kon­tynuując pod­jęte wcześniej działania dotyczące oznakowania infor­macyj­nego waż­nych punk­tów i instytucji miasta pojawiły się na rynku miej­skim 2 nowe punkty z infor­macjami kierun­kowymi oraz nowa tablica zawierająca zdjęcie lot­nicze miasta. Mamy nadzieję, że pomoże to w pod­niesieniu atrak­cyj­no­ści miasta i gminy Pakość zarówno dla przyjezd­nych jak i miesz­kań­ców.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD