Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Kolejne pieniądze dla Gminy Pakość

Środki finan­sowe będące dofinan­sowaniem z Fun­duszu Ochrony Grun­tów Rol­nych w wysoko­ści 90 tyś zł pozyskała Gmina Pakość na moder­nizację drogi Jankowo-​Ludwiniec. Bur­mistrz Pako­ści w dniu 29 czerwca w Przy­sieku pod­pisał umowę z samorządem wojewódz­twa na dofinan­sowanie realizowanego przedsięwzięcia.

pdf fogr_drogi_2010.pdf 110.98 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD