Kolejny suk­ces Pakościanki!

28 sierp­nia br. W Gnieź­nie odbyły się II Mistrzostwa Pol­ski w Nor­dic Wal­king na dystan­sie 5, 10 i 20 km. W kategorii kobiet na dystan­sie 20 km Mistrzostwo Pol­ski zdobyła miesz­kanka Pako­ści p. Elż­bieta Woj­ciechow­ska tym samym broniąc zeszłoroczny tytuł. W kategorii open mistrzyni z Pako­ści na tym dystan­sie dała się wyprzedzić tylko trzem zawod­nikom. Przej­ście tej trasy zajęło 2 godz. 17 min. i 6 sek. Łącz­nie w zawodach udział wzięło 400 osób z całej Polski.

29 sierp­nia br. W Złotoryi (woj.dolnośląskie) odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Pol­ski w Nor­dic Wal­king na dystan­sach 5 i 10 km. Tutaj rów­nież w kategorii kobiet na dystan­sie 10 km. Zwyciężyła p. Elż­bieta Woj­ciechow­ska z czasem 1 godz. 5min i 54 sek. To zwycięstwo zapew­niło utalen­towanej Pako­ściance udział w III Mistrzostwach Świata w Nor­dic Wal­king, które odbędą się już 12 września w Austrii.
Ser­decz­nie gratulujemy.