Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w Toruniu przy­stępuje do realizacji projektu pn. „Prze­ciw­działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego” — na terenie Gminy Pakość jed­nostką odpowiedzialną za realizację projektu będzie Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pakości.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD