Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ruszyła Ter­momoder­nizacja Gimnazjum !

24 lipca pod­pisano umowę z wykonawcą prac w ramach projektu Ter­momoder­nizacja Budynku Gim­nazjum w Pako­ści w stulecie ist­nienia szkoły wspomaganego poprzez fun­dusze nor­weskie pozyskane przez Gminę Pakość w kwocie wspar­cia 1 000 000 zł. Od kilku dni widać pierw­sze działania remon­towe, które obejmą swym zakresem m. in. elewacje, docieplenia, kotłow­nię wraz z instalacją CO, instalacje — elek­tryczną oraz gazową, pokrycie dachowe i wymianę stolarki okiennej.

Image

24 lipca pod­pisano umowę z wykonawcą prac w ramach projektu Ter­momoder­nizacja Budynku Gim­nazjum w Pako­ści w stulecie ist­nienia szkoły wspomaganego poprzez fun­dusze nor­weskie pozyskane przez Gminę Pakość w kwocie wspar­cia 1 000 000 zł. Od kilku dni widać pierw­sze działania remon­towe, które obejmą swym zakresem m. in. elewacje, docieplenia, kotłow­nię wraz z instalacją CO, instalacje — elek­tryczną oraz gazową, pokrycie dachowe i wymianę stolarki okiennej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD