Informacje o dostępności Zmiana kontrastu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naj­now­sze artykuły

 • Twój urząd
 • Kul­tura
 • Edukacja
 • Rol­nic­two
 • Rewitalizacja
 • PGN

Ter­min wymiany dowodów osobistych nie będzie przedłużony !

Przy­pominamy miesz­kań­com, którzy jesz­cze nie wymienili dowodów osobistych, iż ter­min ich waż­no­ści upływa z dniem 31 grud­nia 2007 roku. Ter­min podany w ustawie jest ter­minem ostatecz­nym i nie będzie prze­dłużony przez Ministra Spraw Wewnętrz­nych i Administracji.

W myśl nowej ustawy do dnia 31 marca 2008 roku można posługiwać się dowodami osobistymi starego typu natomiast wnioski o wymianę dowodu należy złożyć bez­względ­nie do dnia 31 grud­nia 2007 r.

Więcej na stronach Kujawsko-​Pomorskiego Urzędu Wojewódz­kiego czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD