Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Uhonorowano mistrzynię

Pod­czas XXV Sesji Rady Miej­skiej w dniu 17 września 2009 r. Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej oraz Bur­mistrz Pako­ści wśród grom­kich oklasków wszyst­kich zgromadzonych uhonorowali naszą miesz­kankę Elż­bietę Woj­ciechow­ską — mistrzynię Pol­ski i wicemistrzynię świata w nor­dic wal­king.
Za tak wielki zaszczyt jaki nas spo­tkał dzięki Pani Eżbiecie jesz­cze raz ser­decz­nie dziękujemy i gratulujemy życząc dal­szych sukcesów.

mistrzyni1

DSC_4331

mistrzyni

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD