Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Apel dla kierowców

W związku z roz­poczęciem prac związanych z prze­budową drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno na ul. Rynek prosi się o nie­po­zostawianie aut na miej­scach par­kin­gowych przy­ległych do miej­sca robót. Pozostawienie auta utrud­nia prowadzenia prac oraz grozi ewen­tual­nym uszkodzeniem samochodu.

Prze­praszamy za powstałe utrud­nienia i jed­nocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD