Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych

PATRZ I SŁUCHAJ!” – to kolejna akcja informacyjno-​edukacyjna skierowana głów­nie do pieszych, jako nie­chronionych uczest­ników ruchu drogo­wego. Właśnie z myślą o tej grupie użyt­kow­ników dróg powstał spot uświadamiający, jak istotna jest roz­waga, roz­sądek i ostroż­ność. Zatem „Bądź SMART na przej­ściu dla pieszych” apelują kujawsko-​pomorscy policjanci.

Zapraszamy do zapoznania się z akcją oraz fil­mem promującym pod tym odnośnikiem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD