Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Bez­płatne badania mammograficzne

Urząd Miej­ski w Pako­ści zachęca Panie w wieku od 50 do 69 lat do udziału w bez­płat­nych badaniach mam­mograficz­nych. Badanie odbędzie się 24 lutego przy budynku Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pakości.

W mam­mografii mogą wziąć udział Panie, które nie miały wykonywanego bez­płat­nego badania w ciągu ostat­nich 24 miesięcy. Badania wykonywane są w ramach Populacyj­nego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i refun­dowane są przez Narodowy Fun­dusz Zdrowia.

Mammografia

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD