Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Dezyn­fek­cja w Gminie Pakość

Infor­muję, że w gminie Pakość prowadzona jest dezyn­fek­cja naj­czę­ściej uczęsz­czanych miejsc publicznych.

Dezyn­fek­cji pod­dane są wiaty i teren przy­stan­ków autobusowych, obiekty na plaży w Jan­kowie, kładka pakoska, ścieżki i obiekty małej architek­tury na terenie Parku Kul­turowego, place zabaw dla dzieci (choć są wyłączone z użyt­kowania), tereny przy pacz­komatach i pacz­komaty, skrzynki pocz­towe, miej­sca składowania odpadów (PSZOK). Dezyn­fek­cje wykonują druhowie z Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pakości.

Szymon Łep­ski — Z-​ca Burmistrza

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD