Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Film profilak­tyczny „Mój błąd może kosz­tować ludz­kie życie”

W ramach akcji „Nie zabijaj” policjanci z Komendy Wojewódz­kiej Policji w Byd­gosz­czy przy współ­pracy z Zakładem Kar­nym w Potulicach nagrali film profilak­tyczny pt. „MÓJ BŁĄD MOŻE KOSZ­TOWAĆ LUDZ­KIE ŻYCIE”, skierowany głów­nie do kierujących pojaz­dami. Celem przed­się­wzięcia jest zwrócenie uwagi, że kierowanie pojaz­dem w stanie nie­trzeź­wo­ści lub w stanie po użyciu alkoholu czy nar­kotykach wciąż jest dużym problem na pol­skich drogach.

Nie­trzeźwy kierujący to śmier­telne zagrożenie dla wszyst­kich uczest­ników ruchu drogo­wego. Pomimo ciągłych apeli oraz szeregu działań podej­mowanych przez kujawsko-​pomorskich policjan­tów nadal zdarzają się osoby, które świadomie decydują się kierować pojaz­dami znaj­dując się w stanie nie­trzeź­wo­ści lub w stanie po użyciu alkoholu.

W 2021 roku na drogach woj. kujawsko-​pomorskiego pijani kierujący spo­wodowali 72 wypadki drogowe, w których zginęło 11 osób, a 86 osób zostało ran­nych. Z powyż­szego wynika, że alkohol wciąż jest dużym problem na naszych drogach.

Pomimo, że wśród kierow­ców ist­nieje bar­dzo duża świadomość dotycząca prowadzenia pojaz­dów przez osoby nie­trzeźwe – zdecydowana więk­szość kierow­ców deklaruje, że nie wolno pić alkoholu, jeśli zamierza się kierować pojaz­dem – to jed­nak nadal nie­trzeźwi kierowcy stanowią duże zagrożenie dla wszyst­kich uczest­ników ruchu drogowego.

Tylko w 2021 roku w woj. kujawsko-​pomorskim policjanci ujaw­nili 3138 prze­stępstw i 3079 wykroczeń polegających właśnie na prowadzeniu pojazdu przez osobę, która wcześniej spo­żywała alkohol lub zażywała narkotyki.

Spot dostępny tutaj: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​1​q​J​W​j​8​d​f​0​Q​Y

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD