Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Infor­macja o stypen­dium szkol­nym o charak­terze socjal­nym w roku szkol­nym 2018/​2019

Zapraszamy do zapoznania się z infor­macją o stypen­dium szkolym o charak­terze socjalnym.

pdfinformacja_stypendium_socjalne_2018_2019.pdf53.21 KB