Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Komisariat Policji w Pakości

Nad bez­pieczeń­stwem i porząd­kiem na terenie miasta i gminy Pakość czuwa:

KOMISARIAT POLICJI W PAKOŚCI

woj. kujaw­sko pomor­skie
88170 Pakość
ul. Bar­ciń­ska 1
tel. 523518507