Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kon­kursu „Przyjazny Dzielnicowy”

Wydział Prewen­cji Komendy Wojewódz­kiej w Byd­gosz­czy już po raz drugi ogłasza kon­kurs pn. „Przyjazny Dziel­nicowy”, mający na celu wyróż­nienie funk­cjonariuszy, który ze szczegól­nym zaan­gażowaniem współ­działają z lokalną spo­łecz­no­ścią doprowadzającym przy tym do poprawy bezpieczeństwa.

czytaj więcej…

Plakat przyjazny dzielnicowy 2018

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD