Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kujawsko-​Pomorska Nie­bieska Linia

Osoby doznające prze­mocy liczyć mogą świad­czenie bez­płat­nej pomocy praw­nej oraz wspar­cie psychologiczne.

Pomoc ta adresowana jest do osób doznających prze­mocy domowej, borykających się z problemami rodzin­nymi (roz­wód, separacja, uregulowanie władzy rodziciel­skiej, kon­tak­tów z dziec­kiem, alimen­tacja, uzależ­nienie od sub­stan­cji psychoak­tyw­nych). Wszel­kie kon­sul­tacje prowadzone są przez doświad­czonych pracow­ników– specjalistów w swoich dziedzinach.

http://​www​.nie​bieskalinia​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD