Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

Zapraszamy miesz­kań­ców Pako­ści i okolic, w szczegól­no­ści w wieku 5065 lat na bez­płatne spo­tkanie informacyjno-​edukacyjne dotyczące profilak­tyki raka jelita grubego oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, które odbędzie się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści w dniu 04.10.2018 r. o godz. 15.00.

Po obej­rzeniu prezen­tacji, będzie możliwość:

  • zapisania się na bez­płatne badanie jelita grubego (kolonoskopia),
  • indywidual­nej kon­sul­tacji z lekarzem.

1 str. ulotki

2 str. ulotki

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD