Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Szanowni Pań­stwo,
Od dzisiaj każda osoba w miej­scu publicz­nym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszyst­kich, którzy znaj­dują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miej­scach świad­czenia usług oraz w zakładach pracy.

zakrywanie ust

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD