Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Pik­nik rodzinny „Stop przemocy”

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, Minister­stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo­łecz­nej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kraina Roz­woju” w Pako­ści zapraszają na pik­nik rodzinny pn. „Stop przemocy”.

osp

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD