Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Poro­zumienie na dodat­kowe patrole podpisane

Wzmoc­nienie poczucia bez­pieczeń­stwa Pako­ścian i odwiedzających nasze miasto turystów to priorytet postawiony nie tylko przed służ­bami takim jak Policja ale także władzami miasta, które aktyw­nie wspierają podej­mowane w tym zakresie działania.

W związku z tym w dniu dzisiej­szym nastąpiło pod­pisanie poro­zumienia dotyczącego dodat­kowych par­toli policji na ten rok. Gminę Pakość reprezen­tował bur­mistrz Wiesław Koń­czal, natomiast Komendę Powiatową Policji w Ino­wrocławiu komen­dant mł. insp. Mar­cin Ratajczak.

Na dodat­kowe patrole policyjne gmina prze­znaczyła kwotę 9 tys. złotych. Dzięki temu Komenda Miej­ska w Ino­wrocławiu zor­ganizuje 60 dodat­kowych ośmiogodzin­nych patroli na terenie gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD