Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Dodatek osłonowy

Szanowni Pań­stwo,
Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści infor­muje, że będzie realizował tj. przyj­mował i roz­patrywał wnioski na dodatek osłonowy.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

Bran­soletki życia

W listopadzie br. Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści wręczył Seniorom z gminy Pakość pierw­sze bran­soletki życia – urządzeń mobil­nych, na których oparty jest sys­tem przy­wołania pomocy. Gmina Pakość jako jedna z pierw­szych gmin w powiecie pozyskała 14 sztuk bran­soletek w ramach projektu „Kujawsko-​Pomorska Teleopieka”.

Czytaj więcej: Bran­soletki życia

Apel Pań­stowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Inowrocławiu

Pań­stwowy Powiatowy Inspek­tor Sanitarny w Ino­wrocławiu w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, wzrastającą liczbą zakażeń SARS-​Cov-​2, w trosce o bez­pieczeń­stwo zdrowotne miesz­kań­ców prze­syła apel skierowany do miesz­kań­ców powiatu inowrocławskiego.

Czytaj więcej: Apel Pań­stowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Ino­wrocławiu

Szczepmy się! Akcja zdrowotna samorządow­ców z regionu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD