Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Zachęcamy do instalacji dar­mowej aplikacji Blisko

Szanowni Pań­stwo,
W związku z panującą epidemią koronowirusa zachęcamy do instalacji DAR­MOWEJ aplikacji „Blisko”. Prosimy rów­nież o pomoc w jej instalacji osobom, które tego nie potrafią.

Czytaj więcej: Zachęcamy do instalacji dar­mowej aplikacji Blisko

Otwar­cie Domu Seniora w Pakości

Dom dzien­nego pobytu to miej­sce, w którym dzień mogą spędzić seniorzy i osoby samotne. Dom dzien­nego pobytu jest miej­scem dla osób star­szych, samot­nych i chorych. Aktywizuje spo­łecz­nie i indywidual­nie. Pomaga zor­ganizować dzień osobom, które zaprzestały aktyw­no­ści zawodowej, zarówno tym, które wciąż roz­piera ener­gia do działania, jak i tym, którzy tej ener­gii szukają.

Czytaj więcej: Otwar­cie Domu Seniora w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD