Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Kon­kurs „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”

Bez­pieczeń­stwo w ruchu drogo­wym jest zawsze ważne dla każ­dego jego uczest­nika. Istotną sprawą jest to, aby pod­stawowych prze­pisów uczyć się od naj­młod­szych lat. Stąd powiatowy kon­kurs pod nazwą „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”.

Czytaj więcej: Kon­kurs „Ruszamy bez­piecz­nie na drogi”

Otwórz się na pomoc

Urząd Miej­ski w Pako­ści wraz z Gminną Komisją Roz­wiązywania Problemów Alkoholowych w Pako­ści przy­łączył się do kam­panii spo­łecz­nej „Otwórz się na pomoc”. W celu wspar­cia zdrowia psychicz­nego w czasach pan­demii zamówiliśmy dwa filmy dot. tematyki depresji szczegól­nie w czasie pandemii.

Czytaj więcej: Otwórz się na pomoc

Ćwiczenie RENEGADE

W dniach 1721 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem sys­temów alar­mowania lud­no­ści. Nadany zostanie sygnał alar­mowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.”

Pakoscy policjanci namierzyli wan­dali kapliczek

W sprawę zamieszane są dwie osoby nie­let­nie w wieku 14 lat. Jak ustalili policjanci pomysł nastolat­ków, by dokonać znisz­czeń wynikał z … nudy. Teraz ich sprawą zaj­mie się sąd rodzinny i nieletnich.

Czytaj więcej: Pakoscy policjanci namierzyli wan­dali kapliczek

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD