Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Komunikat NZOZ „Medicus” w Pakości

Drodzy Pacjenci!

Z powodu wprowadzenia przez Rząd Rzecz­pospolitej Pol­skiej stanu zagrożenia epidemiologicz­nego od 16 marca 2020 r. w naszej przy­chodni, chcąc zapew­nić Pacjen­tom jak naj­więk­sze bez­pieczeń­stwo i moż­liwość dostępu do jakich­kol­wiek świad­czeń obowiązuje do odwołania REJESTRACJA WYŁĄCZ­NIE TELEFONICZNA.

Jeśli potrzebujesz porady, recepty, omówić wyniki badań to NAJ­PIERW ZADZWOŃ! Badania laboratoryjne tylko w pil­nych przypadkach!

Jesteśmy dostępni dla Was pod telefonem — 52 566 58 58

Telefony bez­pośred­nie do lekarzy:

  • lek Jacek Gaj 52 566 58 66
  • lek Elż­bieta Gaj 52 566 58 59
  • lek Iwona Kotyń­ska 52 566 58 60
  • lek January Kacz­marek 52 566 58 63

Zachęcamy do instalacji dar­mowej aplikacji Blisko

Szanowni Pań­stwo,
W związku z panującą epidemią koronowirusa zachęcamy do instalacji DAR­MOWEJ aplikacji „Blisko”. Prosimy rów­nież o pomoc w jej instalacji osobom, które tego nie potrafią.

Czytaj więcej: Zachęcamy do instalacji dar­mowej aplikacji Blisko

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD