Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bez­pieczeń­stwo, zdrowie, pomoc socjalna

Będą dodat­kowe patrole policji

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, skarb­nik gminy Pakość Anna Kruszka oraz komen­dant Powiatowy Policji w Ino­wrocławiu insp. Mar­cin Rataj­czak, pod­pisali poro­zumienie w sprawie prze­kazania pieniędzy na dodat­kowe patrole.

Czytaj więcej: Będą dodat­kowe patrole policji

I prze­gląd twór­czo­ści osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiej­szym, w Ośrodku Kul­tury i Turystyki odbył się I prze­gląd twór­czo­ści osób nie­peł­nospraw­nych. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści oraz świetlica środowiskowa „Przystań”.

Czytaj więcej: I prze­gląd twór­czo­ści osób nie­peł­nospraw­nych

Bez­piecz­nie na rowerze

Jak poruszać się na rowerze aby robić to bez­piecz­nie? W Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści w ramach promocji projektu „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość– Alek­san­drowo, gm. Bar­cin” odbyły się rowerowe prelekcje.

Czytaj więcej: Bez­piecz­nie na rowerze

Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

Zapraszamy miesz­kań­ców Pako­ści i okolic, w szczegól­no­ści w wieku 5065 lat na bez­płatne spo­tkanie informacyjno-​edukacyjne dotyczące profilak­tyki raka jelita grubego oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, które odbędzie się w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści w dniu 04.10.2018 r. o godz. 15.00.

Czytaj więcej: Lepiej zapobiegać, niż leczyć!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD