Budżet obywatel­ski

Wyniki Budżetu Obywatelskiego

Prezen­tujemy protokół z głosowania na poszczególne projekty oraz listę tych projek­tów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatel­skiego Pako­ści w 2019 roku.

Czytaj więcej: Wyniki Budżetu Obywatel­skiego

Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatel­skiego 2019

24 lipca br. zakoń­czyła się ocena merytoryczna propozycji zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego. Do drugiej edycji pakoskiego budżetu obywatel­skiego prze­szło 11 zadań. O tym które zadanie zostanie zrealizowane zdecydują mieszkańcy.

Czytaj więcej: Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatel­skiego 2019

Spo­tkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Dnia 2 lipca br. odbyło się w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści pierw­sze posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2019 r., w składzie: Jerzy Joachimiak – Prze­wod­niczący Zespołu, Bar­bra Białecka, Bogusław Kawka, Marzena Krajew­ska, Michał Krusiń­ski, Katarzyna Lewan­dow­ska oraz Józef Perdał.

Czytaj więcej: Spo­tkanie Zespołu ds. budżetu obywatel­skiego