• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Budżet Obywatelski 2019 - etapy procesu

Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatel­skiego 2019

24 lipca br. zakoń­czyła się ocena merytoryczna propozycji zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego. Do drugiej edycji pakoskiego budżetu obywatel­skiego prze­szło 11 zadań. O tym które zadanie zostanie zrealizowane zdecydują mieszkańcy.

Czytaj więcej: Rusza głosowanie na zadania do Budżetu Obywatel­skiego 2019

Spo­tkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Dnia 2 lipca br. odbyło się w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści pierw­sze posiedzenie Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2019 r., w składzie: Jerzy Joachimiak – Prze­wod­niczący Zespołu, Bar­bra Białecka, Bogusław Kawka, Marzena Krajew­ska, Michał Krusiń­ski, Katarzyna Lewan­dow­ska oraz Józef Perdał.

Czytaj więcej: Spo­tkanie Zespołu ds. budżetu obywatel­skiego

Przy­pominamy o składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Przy­pominamy, że do 15 czerwca br. trwa składanie wniosków w ramach Budżetu Obywatel­skiego Gminy Pakość 2018. Tegoroczna pula pieniędzy, jaka zostanie prze­znaczona na wybrane zadania to 200 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Przy­pominamy o składaniu wniosków do Budżetu Obywatel­skiego