Budżet obywatel­ski 2019 — naj­waż­niej­sze informacje

Przed­stawiamy naj­waż­niej­sze infor­macje dotyczące budżetu obywatel­skiego 2019, spo­sobu zgłaszania zadań i obowiązujacych terminów.

Budżet obywatelski 2019 - 1

Budżet obywatelski 2019 - 2

Budżet obywatelski 2019 - 3