Projekty wybrane do realizacji

Prezen­tujemy protokół z głosowania na poszczególne projekty oraz listę tych z projek­tów, które zestaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatel­skiego Pakości.

Na obszarze miasta Pakość:

  • Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileń­skiej w Pakości
  • Doposażenie zespołu „Pako­ścianie” poprzez zakup akordeonu

Na obszarze wiejskim:

  • Poprawa bazy rekreacyjno-​sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na pakoskiej plaży miej­skiej w Jankowie
  • Aktyw­ność nad jeziorem — roz­wój Klubu Morsa w Pakości
  • Zagospodarowanie terenu rekreacyj­nego w cen­trum wsi Kościelec

pdfTreść protokołu głosowania759.40 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD