• 1
  • 2
  • 3
  • 4
etapy

Naj­waż­niej­sze informacje

Przed­stawiamy naj­waż­niej­sze infor­macje dotyczące budżetu obywatel­skiego, spo­sobu zgłaszania zadań i obowiązujacych terminów.

Czytaj więcej: Naj­waż­niej­sze infor­macje

Budżet obywatel­ski 2018. Można składać wnioski

Od wtorku, 2 maja br. roz­poczyna się składanie wniosków do budżetu obywatel­skiego Pako­ści na rok 2018. Do pakoskiego budżetu obywatel­skiego zgłaszać można projekty o charak­terze prospołecz­nym, kul­tural­nym, edukacyj­nym, sportowym.

Czytaj więcej: Budżet obywatel­ski 2018. Można składać wnioski