• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Budżet Obywatelski 2019 - etapy procesu

Wyniki Budżetu Obywatelskiego

Prezen­tujemy protokół z głosowania na poszczególne projekty oraz listę tych projek­tów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatel­skiego Pako­ści w 2019 roku.

Na obszarze miasta Pakość:
1. Zakup kosiarki samojezd­nej dla KS Notecianka,
2. Budowa placu zabaw dla dzieci,
3. Zakup łodzi wiosłowej wraz z przy­czepką,
4. Zakup pianina cyfrowego,
5. Dokoń­czenie chod­nika na ul. Wyszyńskiego,

Na obszarze wiej­skim:
1. Budowa ogól­nodostęp­nej altany biesiad­nej z miej­scem na ognisko,
2. Rekreacyjna ścieżka spacerowo-​rowerowa,
3. Budowa altany ogrodowe wraz z jej wyposażeniem.

pdfProtokół1.63 MB