Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

31 marca 2021 r. upływa ter­min na zakup kom­putera ze wspar­ciem ARiMR

Przy­pominamy rol­nikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu kom­puterowego, a jesz­cze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fak­turę potwier­dzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostar­czyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwiet­nia 2021 r. To są nie­zbędne warunki, aby roz­liczyć otrzymane wsparcie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD