Infor­macja dla rolników

W związku z upływającym dnia 16 maja ter­minu przyj­mowania wniosków obszarowych na rok 2016, Biuro Powiatowe Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa podaje godziny pracy:

  • od 9.05.2016 r. do 13.05.2016 r. – 6.0022.00
  • 14.05.2016 r. (sobota) – 6.0014.00,
  • 16.05.2016 r. – 6.0022.00 (do obsłużenia ostat­niego rolnika)
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD