Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Infor­macja dla sołtysów

Infor­mujemy soł­tysów sołectw z terenu Gminy Pakość o zaproszeniu na spo­tkanie z Wojewódz­kim Lekarzem Weterynarii, które dotyczyć będzie prze­ciw­działania ASF.

Spo­tkanie odbędzie się 26 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali Biura Ochrony Infor­macji Niejaw­nych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obron­nych Starostwa Powiatowego w Ino­wrocławiu (par­ter, ul. Poznań­ska 133a w Inowrocławiu).

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD