Nie­korzystne zjawisko atmos­feryczne — susza

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Pakość nie­korzyst­nego zjawiska atmos­ferycz­nego — suszy Bur­mistrz Pako­ści wystąpił do Wojewody Kujaw­sko — Pomor­skiego z wnioskiem o powołanie Komisji ds. oszacowania szkód.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rol­nych należy składać w sekretariacie Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Do pobrania:

docwzór wniosku o oszacowanie szkód40 KB

pdfwzór wniosku o oszacowanie szkód152.97 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD