Rol­niku! Pamiętaj o spisie zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia gospodar­skiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt prze­bywających w siedzibie stada — co naj­mniej raz na dwana­ście miesięcy, nie póź­niej jed­nak niż w dniu 31 grudnia.

zalacznik ulotka spisy 2017

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD