Wspar­cie dla młodych rolników

Komunikat Prezesa ARiMR z 20 lipca 2015 r. w sprawie naboru w 2015 roku wniosków o przy­znanie pomocy w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20142020. W 2015 roku wnioski o przy­znanie pomocy w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” można będzie składać od dnia 20 sierp­nia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r.

pdfKomunikat Prezesa ARiMR z 20 lipca 2015 r.118.19 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD