Dom, miesz­kanie, środowisko

W trosce o środowisko — honorowy patronat Burmistrza

W trosce o środowisko Bur­mistrz Pako­ści objął patronatem zbliżające się spo­tkania w sprawie programu „Czyste Powietrze”.

Miesz­kasz w Pako­ści lub okolicy? Chcesz skorzystać z dofinan­sowania na ter­momoder­nizację i ogrzewanie? Nie wiesz na jaką pomoc od rządu możesz liczyć? Przyjdź na bez­płatne spo­tkanie z przed­stawicielami Fun­dacji CzystePowietrze pod­czas, którego m.in.:

Czytaj więcej: W trosce o środowisko — honorowy patronat Bur­mistrza

Wybory sołec­kie w Kościelcu

W sali gim­nastycz­nej Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu w dniu wczoraj­szym odbyło się zebranie wiej­skie, pod­czas którego wybrano soł­tysa i radę sołecką. To już 4 wybory w naszej gminie.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Kościelcu

Wybory sołec­kie w sołec­twie Wielowieś

20 marca br. w świetlicy wiej­skiej w Wielowsi odbyło się zebranie wiej­skie, celem dokonania wyboru Soł­tysa oraz Rady Sołec­kiej. To już trzecie wybory w naszej gminie. Na 326 upraw­nionych do głosowania udział wzięło 86 miesz­kań­ców wsi.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w sołec­twie Wielowieś

Wybory sołec­kie w Łącku

Miesz­kańcy sołec­twa Łącko jako pierwsi w Gminie Pakość dokonali wyborów soł­tysa i rady sołec­kiej na kaden­cje 20192023. Wybory odbyły się w sobotę, 16 marca br. w świetlicy Yacht Klubu Pol­skiego Inowrocław.

Czytaj więcej: Wybory sołec­kie w Łącku

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD