Dom, miesz­kanie, środowisko

Uniesz­kodliwianie azbestu z terenu Gminy Pakość

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, złożyła wniosek i otrzymała promesę udzielenia dotacji z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu na demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Uniesz­kodliwianie azbestu z terenu Gminy Pakość

Infor­macja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ino­wrocławiu infor­muje, że w dniu 24.03.2017r. wydane zostało Roz­porządzenie Nr 4/​2017 Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego uchylające roz­porządzenie w sprawie określenia miej­sca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także spo­sobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Czytaj więcej: Infor­macja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Roz­porządzenie Wojewody ws. „ptasiej grypy„

Publikujemy Roz­porządzenie nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego w sprawie określenia miej­sca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także spo­sobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Czytaj więcej: Roz­porządzenie Wojewody ws. „ptasiej grypy„

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD