Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Amnestia śmieciowa

W dniu 15 maja 2008 r. w godz. 7:0015:00 obowiązywać będzie amnestia śmieciowa. Miej­scem odbioru odpadów będzie składowisko odpadów komunal­nych w Giebni przy speł­nieniu poniż­szych warunków:

  • okazanie obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych
  • uisz­czenie opłaty środowiskowej w wysoko­ści 75 zł za tonę
  • odpady komunalne niesegregowane
  • ograniczenie ilo­ści do 4 ton od wła­ściciela nieruchomości

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD