Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Bez­płatna zbiórka odpadów rolniczych

Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz firma AGROOPC organizują w dniu 12 marca 2014 r. bez­płatny punkt zbiórki odpadów rol­niczych w następujących lokalizacjach

KOŚCIELEC – teren par­kingu w cen­trum wsi — w godz. 8:0010:00
RADŁOWO – plac przed RSP w cen­trum wsi — w godz. 11:0013:00

Przyj­mowane będą następujące odpady:

  • folie od sianokiszonki i pryzmowe (oczysz­czone z resz­tek kiszonki oraz ziemi),
  • folie ogrod­nicze i budowlane,
  • worki po nawozach, paszy, worki big-​bag (oczysz­czone z ziemi, pozbawione resz­tek nawozu),
  • sznurek rol­niczy

Nie będą przyj­mowane: opakowania szklane, opakowania po olejach oraz opakowania po środ­kach ochrony roślin.

WAGA POJEDYN­CZEGO ŁADUNKU ODPADÓW NIE POWINNA PRZE­KRACZAĆ 30 KG
(ułatwi to prze­ładunek przy­wiezionych surowców)

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD