Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Blokada dróg wojewódz­kich w Pakości !

Pakość od dłuż­szego czasu boryka się z problemem nad­mier­nego ruchu ciężarowego kierowanego przez cen­trum miasta. Jedną z przy­czyn tego stanu rzeczy jest wprowadzenie decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu ograniczenia tonażu do 10 ton na drodze powiatowej Rybitwy — Janikowo, gdzie jesz­cze przed wprowadzeniem zakazu kierowcy cięż­kich pojaz­dów skracali sobie trasę przejazdu omijając, Pakość.

Zawiązane w ubiegłym roku Stowarzyszenie Miesz­kań­ców Pako­ści Na Rzecz Walki Z Nad­mier­nym Ruchem Pojaz­dów Ciężarowych, Hałasem I Ochrony Nie­ruchomo­ści wielo­krot­nie występowało w tej sprawie z petycjami do Zarządu Dróg jak i Starosty Ino­wrocław­skiego, nie­stety nieskutecznie.

Zapowiadana na dzień 24.05.2005 godzinna blokada dróg wojewódz­kich doszła do skutku.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD