Dom, miesz­kanie, środowisko

Budujemy odcinki sieci wodociągowej

W ubiegłym tygo­dniu roz­poczęły się prace związane z budową odcin­ków sieci wodociągowej w Gminie Pakość.


Wykonany został odcinek w m. Mielno o śred­nicy Ø 110 i długo­ści 293,00 m.

Natomiast dniu dzisiej­szym roz­poczęto prace na ulicy Krót­kiej (dz. nr 131/​8, 416/​27, 416/​22, 416/​9, 416/​10, 120). Realizowany jest odcinek o śred­nicy Ø 110, długo­ści 591,10 m oraz śred­nicy Ø 90, długo­ści 4,5 m.

Kolejne odcinki realizowane będą w Radłowie oraz Jankowie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD