Dom, miesz­kanie, środowisko

II etap prze­budowy drogi wewęntrz­nej przy ul. Mogileńskiej

Roz­począł się drugi etap prac związanych z prze­budową drogi wewnętrz­nej przy ul. Mogileńskiej.

Prace polegają na mechanicz­nym wykonaniu koryta na całej szeroko­ści pieszojezdni oraz ustawieniu obrzeży na pod­sypce cementowo-​piaskowej, wykonaniu pod­budowy z betonu i ułożeniu na pod­sypce betonowej do kostki betonowej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD