Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja dla wła­ścicieli czworonogów

W dniach 10.05.201424.05.2014 r. przy­chod­nia dla zwierząt w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej wykonywać będzie obowiąz­kowe szczepienia psów od 3 m-​ca życia i dobrowolne szczepienia kotów prze­ciwko wściekliźnie.

Szczepienie psow 2014