Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja Ministra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi — pomór świń

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Ministra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi oraz Głów­nego Lekarza Weterynarii w związku z afrykań­skim pomorem świń.

pdfApel1.93 MB