Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Komunikat Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Mogilnie

Publikujemy komunikat Nr 16 z dnia 04.10.2021r. Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Mogil­nie w sprawie stwier­dzenia warun­kowo­ści przy­dat­no­ści wody do spożycia

SUW Krzekotowo komunikat nr 16 z 04.10.21

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD