Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowe odcinki sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

W ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” powstały następujące odcinki sieci wodociągowej:

Odcinek sieci wodociągowej Ø 90 długo­ści ok. 72,00 m w ul. Działyń­skich w Pakości,

Odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długo­ści ok. 185,00 m w m. Wielowieś, gm. Pakość.

Koszt budowy ww. odcin­ków sieci wodociągowej to: 60.745,44 zł.

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Budow­lanych Kalin­scy s.c. z Inowrocławia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD