Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowy odcinek sieci wodociągowej

Trwają roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”.

W ramach przed­miotowego zadania powstaną dwa nowe odcinki sieci wodociągowej:

1. odcinek sieci wodociągowej Ø 110, na terenie działki nr 329/​7 obręb 3 (ul. Mogileń­ska), m. Pakość oraz działek nr 41/​12 i 41/​20, obręb Jan­kowo, gm. Pakość, długo­ści 186,00 m;
2. odcinek sieci wodociągowej Ø 110, na terenie działek nr 198/​2, 324/​7, obręb 3 (ul. Mogileń­ska), m. Pakość, długo­ści 165,00 m.

Wykonawcą prac jest Zakład Instalacji Budow­lanych Kalin­scy s.c. z Inowrocławia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD