Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ocena jako­ści wody z dnia 11.04.2022 r.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści publikuje pozytywną ocenę fizykochemicz­nej jako­ści wody prze­znaczonej do spo­życia przez ludzi z dnia 11.04.2022 r.

pdfOcena jako­ści wody432.19 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD