Dom, miesz­kanie, środowisko

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal­nych z terenu gminy Pakość

Roz­strzygnięto prze­targ na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal­nych z terenu gminy Pakość, który wygrało Przed­siębior­stwo Usług Gminych Sp. zo.o. Odbiera ono od dnia 1 lipca 2013r. odpady z terenu Gminy Pakość zgod­nie z poniż­szym harmonogramem.

zobacz…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD