Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Pod­pisanie umowy na budowę obwod­nicy w Pakości

W dniu 21 kwiet­nia 2009 r. Bur­mistrz Pako­ści i mar­szałek Piotr Cał­becki pod­pisali umowę na budowę obwod­nicy biegnącej ulicami Cmen­tarną, Radłow­ską, Mikołaja i Mogileń­ską łączącej drogi wojewódz­kie 251 i 255. Dofinan­sowanie cało­ści ponad jedenastomilionowego projektu będącego na liście projek­tów kluczowych RPO wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego wyniesie ponad 5,1 miliona złotych.

img_6860

img_6861

OBWODNICA

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD